کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی، 7(1): 19-1

البته این آمار به روایت سازمان جنگلهای ما، ۱۴.۳ میلیون هکتار است و اختلاف ۳.۳ میلیون هکتاری آن با گزارش فائو، به دلیل تفاوتی است که در تعریف ما و آنها از سطح پوشش و ارتفاع درختان مناطق جنگلی وجود دارد.. اگر جناب آقای مصدقالسلطنه و اطرافیان ایشان تصورمیکنند که میتوانندحزب کمونیست توده رابرای پیشرفت مقاصد خوداجیرکنند تا بما و مقدسات مملکت فحش بدهند و بعد از وصول به مقصود قادرخواهند بود که بر سران حزب لجام بگذارندسخت دچاراشتباهند اینها با آتش بازی میکنندزیرا حزب کمونیست توده هم همین فکر را میکند و تجربه و حکم تاریخ نشان دادهاست که سرنوشت دکتر بنش تجدید شدنی است اگر جناب آقای دکتر مصدق تصورمیکند که بتواند با ابزار فاسد و وطن فروشی کاخ سعادت ملت را بسازد باز هم اشتباه میکند آقایان اصل گزارش مطلب مهمی نیست لیکن طرز به تصویب رساندن این گزارش مهم است گزارشی که باکمک حزب کمونیست توده به تصویب برسدهمان چیزی است که مسکو میخواهد نه ملت ایران و ما زیربارنخواهیم رفت بنده بار دیگر تکرارمیکنم تمام کسانی که راه را برای سقوط مملکت بدست کمونیستها صاف میکنند خواه در این مجلس خواه در دستگاه دولت بدانند که سرنوشتی مهلکتر و خطرناکتر از تمام کسانیکه در پشت پرده آهنین آتش بیارسقوط مملکت خودبودند و بدست قشون اجنبی تیرباران شدند و قشون اجنبی در انتظار آنها است این گزارش که آقایان امروزمیخواهند تصویب بفرمایند بقیمت سازش پنهانی با اجنبی نسبت به قانونی ساختن یک حزب دشمن استقلال و منکر دین مذهب و توحید میباشد بقیمت امحاء قانون اساسی به قیمت نابودی مملکت تمام شدهاست حالا این شما و این قضاوت تاریخ.

گرافیک بازی بسیار بسیار خوبه ؛ خب به هر حال این بازی توسط والت دیزنی تولید شده و قطعا کاری که توسط دیزنی تولید بشه کار شاخیه . هست که درچندین قبر یـافت شده است. این تقریبا زمان انقلاب تولیدات ثانوی هست ک بواسطۀ اندرو شیرات تعریف شده است. حجت الاسلام بارانی گفت : یکی از خطوط اصلی انقلاب اسلامی موضوع معیشت مردم است لذا مسئولان اجازه ندهند بیش از این به مردم فشار بیاید و با فعالیت شبانه روزی جلوی این گرانی ها را بگیرید. درآثارقدیم ما مـیتوانیم نام اریـانـه را کـه بطورآشکار بعد از واژۀ ایرانی استعمال نموده اند بیـابیم کـه یک قسمت بزرگ فلات ایران بشمول افغانستان امروزی را دربرمـیگیرد.

فقط درمتنـهای بعدی ویدی و ادبیـات بعدی سانسکریت، ما مـیتوانیم تغیری درجهت جنوبشرق مرکزفرهنگی هندیـان بطرف جلگه های گنگا و یـامونا پیدا کنیم. بازهم ازاینکه فقط چند مسکونـه یـافت شده است، مردم شاید عمدتا دامداران کوچی بودند کـه مواشی خویش را بفواصل طویل مـیبردند. اسپ زیـاد مـهم شده و درساحۀ سینتاشتا نزدیک مگنیتوگورسک فقط درشرق ارال، تدفین اسپ یکجا با بقایـای ارابه های دوچرخه یـافت شده است. سفرمان به سرزمین سبز ارسباران با دیدار از آینالو، یکی از بکرترین جنگل های ایران به پایان می رسد.

برای نزدیک شدن به طبیعت و بازدید از جوامع محلی ساکن در این دریای سبز رنگ پیشنهاد می کنیم که برای جا به جایی و رفت و آمد از مسیر های رودخانه ای استفاده کنید و در این میان از شگفتی های پنهان حاضر در جنگل آمازون دیدن کنید. پارک جنگلی النگدره، سال های تقریبا زیادی است که به مردم خدمت می کند و هرساله، با اضافه کردن امکانات جدید، مسافران را متحیر و شگفت زده می کند.

اما بهترین زمان بازدید از منطقه نیمه اول سال تا اواخر مهرماه میباشد. ماده دهم- وجوه مذکور در اين قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذيحق پرداخت میشود. در این روستا می توانید شبی را در خانه ای محلی سپری کرده، غذای سنتی بخورید و طبیعت زیبای این روستا را در آغوش بکشید. روستای بلیران را میتوانیم بهشت آمل بنامیم. پارک میرزا کوچک خان جنگلی از معدود پارک های جنگلی استان مازندران است که به عنوان منطقه نمونه گردشگری شناخته شده و گردشگران برای دسترسی به این پارک می بایست به فاصله 18 کیلومتر جنوب آمل مراجعه کنند تا در نزدیکی رودخانه هراز، وارد پارک شوند.

فرهنگ یـامنایـا بصورت عام مربوط بـه نیمۀ هزارۀ چهارم که تا اواخرهزارۀ سوم ق م مـیشود. صرفنظراز پیشینۀ فرهنگی و زبانی، آنـها درون جوارانی زیسته اند کـه بصورت عام مربوط فرهنگهای عصر برونزصحرای فوق الذکراست. بصورت عام معلوم مـیشود کـه مردم بیشترمسکون شده، با وجودیکه هنوزدامداری گسترده و متداول است. به هر حال با فرا رسیدن تابستان، امسال نیز بیم آن میرود که پستههای بادغیس مورد غارت قرار گیرد، مردم بادغیس میگویند امسال نیز منتظراند تا دولت افغانستان عکسالعملی از خود نشان دهد تا حق به حقدار برسد. نام دلچسپ دیگر گندهاری هست که بطور مستقیم مـیتواند با گندهارا ربط داده شود کـه ازمنابع بعدی هندی و متنـهای قدیمـی شناخته مـیشود.

در چنین شرایطی با حدوث یک باد سنگین و با بارش سنگین نزولات جوی (بخصوص برف)، ایجاد زلزله، صاعقه، زمین لغزش و سایر عوامل تخریب طبیعی، درختان مزبور افتاده و در نتیجه حرفههایی در تاج پوشش جنگل ایجاد میشود که در واقع روندهای تحولی در جنگلهای دست نخورده (جنگل بکر) از همین نقطه آغاز میشود. مـهاجرت ایرانی ها بـه فلات حتما حد اقل درون اواخرهزارۀ دوم آغاز شده باشد، چون منابع آشوری از اواخر سدۀ نـهم ق م بـه سرزمـینـهای مادای و پارسواش (ماد و پارس قدیم) اشاره مـیکند.

دراینجا اشاراتی بـه گوماتی (شاید دریـای گومل درون مرزها)، کوبها (کابل)، سواستو (سوات، شمال پشاور) و سندهو (اندوس) وجود دارد. آنها باشندگان ساحۀ بزرگی اند که بین کابل (درشمال) و کندهار (در جنوب) و کوههای افغانستان مرکزی (درغرب) و مرزهای افغانستان/پاکستان (در شرق) قراردارد. نام او ازاین واقعیت اقتباس شده هست که مردم مردگان خویش را درگودالها یـا کانال (یـامنا) های دفن مـید کـه غالبا با یک پشته (برآمدگی) یـا کورگان پوشیده مـیشد.

جنگل نشینی را کم کمک احساس می کردیم و اقامتگاه های بومگردی را وقتی خانه های جنگل نشینان هیرکانی را از نزدیک دیدیم. تبریک می گوییم! شما با عشق زندگیتون گره خوردید. بر این باورند که لایه تاج پوشش بیشترین تنوع زیستی از تمام لایه های جنگل های بارانی است و گفته می شود که نیمی از گونه های گیاهی در جنگل اینجا هستند. این جنگلها از انبوهترین مناطق جنگلی محسوب میشود، بهگونهای که ورود به آنها برخلاف جنگلهای شمالی کشور به آسانی ممکن نیست. به منظور شناخت هندو- ایرانیـها قبل ازاینکه بـه افغانستان برسند، لازم هست ببینیم آیـا مـیتوان آنـها را درآسیـای مـیانـه رد یـابی کرد.

اوبطورخاص بـه خوانندۀ خود معلومات مـیدهد کـه وقتی مادها نزدیک بود نینوا پایتخت آشور را تسخیرکنند، ازعقب توسط بکتریـائیـان مورد حمله قرارمـیگیرند. واژه ها نشان مـیدهند کـه مردم بـه زراعت و اهلی سازی حیوانات (بشمول اسپ) مصروف بوده اند. زبانـهای کافری نورستان نیز هندو- ایرانی است، اما اینـها ظاهرا یک شاخۀ جداگانۀ سومـی را تشکیل مـیدهند کـه بطورمشخص نـه هندو- آریـائی و نـه ایرانی است. این شهر در اطراف یک فضای عمومی مرکزی در یک دره ساخته خواهد شد که آبشاری بزرگ آن را احاطه کرده است و همچون یک اکوسیستم سه بعدی عمل خواهد کرد. وی افزود: مسلم است معضلات اجتماعی و اقتصادی و وضعیت افراد روستایی که از روی نیاز استفاده از منابع طبیعی را حق خود میدانند، یک عزم ملی و بهخصوص پشتیبانی حقوقی و قضایی و اصلاح قوانین را میطلبد، واحد حقوقی سازمان منابع طبیعی کشور سالانه پرونده های قضایی بسیاری تشکیل میدهد و با این حجم تخلفات فرصتی برای حفاظت باقی نمیماند و این یک کلاف سردرگم است.

آنـها سفالی ساخته، لباس خود و انساج دیگر را بافته و وسایل نقلیۀ آنـها مشمول وسایط چرخدار بوده است. گونه های دیگر مار مرجانی حلقه ای است (Micrurus annellatus) و مار مرجانی آمازون (Micrurus spixii) همه آنها بسیار سمی هستند ، در واقع سم آنها خیلی سریع عمل می کند که قبل از گزش کار کمی انجام می شود. جنگل انبوه آمازون (پرتغالی: Floresta Amazônica یا آمازون اسپانیایی: سلوا Amazónica، آمازون و یا معمولا آمازون، فرانسه: amazonienne Forêt؛ هلندی: Amazoneregenwoud)، به زبان انگلیسی نیز به عنوان آمازون و یا جنگل های آمازون شناخته شده است، یک جنگل پهنبرگ مرطوب را پوشش می دهد که بیشتر استحوزه آمازون آمریکای جنوبی.

اگر از سفر به شمال ایران و روستای بلیران تجربهای دارید، در بخش نظرات، تجربه سفرتان را با ما در میان بگذارید. هوا خیلی گرم است سایهٔ درختان از محل قعود ما برگشته. درغرب ارال این زمان مربوط بـه فرهنگ سروبنایـا (قبر چوبی) است. این تدفین ها مربوط بـه سالهای 2000 ق م یـا قبلتراست. کهن ترین منابع نوشتاری هندو- ایرانی عبارت از متنـهای قدیم ویدی هند، قسمت های از اویستا، کتاب مقدس زرتشتیـان ایران و یکتعداد متن های خط مـیخی شرق مـیانـه کـه مربوط مـیتانی هاست.

دیدگاهتان را بنویسید