پلنگ دره کجاست؟

لیلا برایت: اگر در خواب خود را در جنگلی دیدید و احساس کردید که صدایتان پخش میشود، بیانگر آن است که فرد تنهایی هستید. کلبه جنگلی همانطور که از نامش پیداست در جوار و دل جنگلها ساخته شده است. کسی که نامش در بسیاری از جاهای مختلف ایران به چشم میخورد و همان طور که از نام این کلات پیداست، آن هم نامش را از نادر شاه گرفته است. حیوانات ایکوسیستم آبی، پروتوزوا، مولسکاهای کوچک، خارچنگها و بعضی ماهیها می باشند که غذای خود را از نباتات به دست می آورند چون این عده موجودات زنده از نباتات استفاده میکنند بنابر آن به نام علفخواران (Herbivors) نیز شناخته میشوند.

در هر دو صورت بشر شکل و وضعیت طبیعی محیط را به اساس ذهنیت و تفکر خود تغییر میدهد. به هر اندازه که مداخله بشر در محیط بیشتر شود به همان اندازه محیط وضعیت طبیعی خود را از دست میدهد. امروز بخش اعظم مداخلات بشر در محیط به زیان زنده جانها تمام میشود. در حالی که تبدیل مناطق خشک و سوزان و بی آب و علف از راه تمدید کانالهای آب و آبیاری آن و تبدیل آن به فارمهای زراعتی باغها و مناطق سرسبز در جمله فعالیت های سازنده بشر به حساب می اید. این نباتات سه قسم اند: یک قسم شان نباتات بزرگی اند که به صورت استوار در قعر جهیل به کمک ریشه های خود نصب شده اند و قسمت بالایی شان بالا سطح آب قرار دارد.

دانشمندان و مولفین آثار علمی معمولا در پایان مطالعه و تحقیق خویش، برداشت کلی خود را از موضوعی که به پایه تکمیل رسانیده اند در یکی دو جمله به نام تعریف ارایه میکنند که در حقیقت آخرین برداشت خود را در آغاز اثر خود مینویسند تعریف از هر علم، برداشت عالم از محتوای آن است. در جنگلهای مرطوب آمازون تقریباً هر روز باران سنگینی میبازد و به همین دلیل آمازون در تمام فصول سال هوایی گرم و مرطوب دارد.

بازگشتن کوچندگان به تهران نوشتهها چون آماده گردید روز آدینه بیست و دوم دی ماه (۱۹ ذیقعده) را برای بازگشتن کوشندگان بشهر برگزیدند. اما نهتنها هیچ زمینی جنگلكاری نشد بلكه روز به روز بر شدت تخریبها افزوده شد و اكنون كار به جایی رسیده است كه احتمال میرود تا پایان این قرن تمامی جنگل پرباران آمازون را با تمام گنجینههای حسابناشدنیاش برای ابد از دست دهیم. این کلمه بار اول در سال 1935 توسط تانسلی (Tansely) به کار برده شد.

منطقه شکار ممنوع چلاو به لطف ارتفاعی که دارد، منطقه ای خوش آب و هوا بوده و در تابستان به یکی از بهترین مقاصد طبیعت گردی در شهرستان آمل تبدیل می شود. در بلوار امام و نرسیده به پلیس راه، یکی از رستوران های لوکس و معروف آمل با نام رستوران حاتم نور قرار دارد اما رستوران حاتم نور با اینکه یکی از رستوران های همیشه شلوغ شهر محسوب می شود، جزء گران قیمت ترین رستوران هم می باشدو رستوران دارای محیطی بسیار شیک و دیدنی بوده و همچنین از نظر سرویس دهی و خدمات هم حرف اول در شهر میزند.

محیط های مصنوعی نظر به محیط های طبیعی بیشتر دستخوش زیانها ناشی از آلوده گی می گردد. به گونه مثال: یوگلینا (Euglina) والوکس (Volvox) و کلوریلا (Chlorella). در سال 2016 پرونده این منطقه شامل 57 هزار هکتار از مساحت ذخیرهگاه زیستکره بود، با توجه به ویژگیهای طبیعی منحصر بهفرد آن در دنیا مانند غنای گونههای گیاهی و جانوری، وجود جوامع گیاهی منحصر بهفرد، گونههای اندمیک، در برداشتن وسیعترین جنگل آردوج و نیز آخرین حد پراکنش آن در نیمکره شمالی همچنین زیستگاه 15 گونه از جانوران در معرض خطر دنیاست که در فهرست گونههای در معرض خطر IUCN قرار دارند.

الجی، سبزه ها، نباتات کوچک و درختان در این عملیه سهم میگیرند، نباتات برای خودشان غذا تهیه میکنند، اما توسط بعضی از مصرف کننده گان (Consumers) و تجزیه کننده گان (Decomposers) نیز مورد استفاده قرار میگیرند. جهیل ها، دریاها و دریاچه ها ذخیره گاه های آبهای شیرین اند. عودهای پایه طبیعی به عود هایی گفته می شود که از لحاظ مرغوبیت از درجه متوسط برخوردار بوده و از گوگرد در ساختار آن ها استفاده نمیشود.

این عده به نام تجزیه کننده گان یاد میشوند زیرا مواد غذایی بدن اجسام مرده را پارچه میکنند. موََلف صورة الارض نیر مرغاب را اینطور معرفی میکند: (این رود از پشت بامیان میآید و نام آن مرغاب یعی مرو آب است) و اصطخری علاوه بر این وجه تسمیه باز هم علاوه میکند که منبع این رود مرو را مرغ همه گفتهاند، چنانکه گوید: (رود مرو رود بزرگ است و این رود هاکی یاد کردیم همه از این رود بر خیزد و آن را مرغاب خوانند یعنی آب مرو گویند کی نسبت این آب به آن جایگاه است که از بیرون میآید از غرجستان و این جایگاه را مرغ گویند.

این حیوانات یا مایکرو ارگانیزمها اند مانند Zooplankton یا اقسام Crustacea ها اند که از پلنکتون های نباتی استفاده میکنند و یا حیوانات بزرگ مانند قانقوزکها، مولسکاها، چلپاسه ها، مارها و ماهی های کوچک می باشند. I- محل رهایش آبهای شیرین: این محل رهایش مشتمل بر جهیل ها، دریاها، دریاچه های آرام و غیره می باشد. پیشرفت های ابتدایی در این زمینه تا چند دهه در چوکات موسسات تحصیلی محدود ماند و در جامعه بین عامۀ مردم راه باز نکرد، تا این که وضعیت آلوده گی محیط به جایی رسید که توجه عامه مردم به فجایع آلوده گی محیط زیست جلب گردید.

این ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از تولید کننده گان استفاده میکنند که دارای اقسام ذیل می باشند. تمام این جایگاه ها دارای شرایط متفاوت محیطی میباشند، بنابر آن حیوانات و نباتات این محلات رهایشی نیز از هم متفاوت اند که خصوصیات شان مطابق به تقاضای محیط شان می باشد. واضح است که این جثه بزرگ به غذای زیادی نیز احتیاج دارد، به همین خاطر آنها در مواقع ضروری گاهی تا ۳ کیلوگرم هم غذا میخورند که البته این امر بسته به جثهی جانور متفاوت است.

این ها همان اجسام حیه زنده اند که غذای خود را مستقیما از نباتات به دست می آورند. مصرف کننده گان در بر گیرنده حیوانات اند که قادر نیستند غذای خود را خودشان بسازند بلکه از نباتات به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم استفاده میکنند. مصرف کننده گان حیوانات اند که نمی توانند مواد غذایی مورد نیاز خود را خودشان بسازند. محیطی که در اثر مداخله انسان ماهیت طبیعی خود را از دست داده به اساس تفکر و فرهنگ انسان تغییر حالت یافته باشد محیط مصنوعی خوانده میشود.

در پاسخ به این سوال می توان گفت: جنگلهای بارانی، علاوه بر نقش مهمی که در فراهم کردن اکسیژن برای تنفس ما دارند، با تنوع زیستی شگرف خود سکونتگاهی مهم و امن برای حیوانات هستند. علاوه بر این یکی دیگر از خطرات پیمایش جنگلی، گم کردن مسیر بازگشت است که همراه داشتن GPS و همچنین نشانه گذاری در مسیر میتواند به شما کمک کند. این ایکوسیستم نیز به دو بخش تقسیم می شود. این مناطق مهمترین عوامل جذب کربن دی اکسید و گازهای گلخانه ای مخرب در جهانند. برخى از بناها و آثار به یادگار مانده از دورانهاى پیش در منطقه ارسباران عبارتند از: مجموعه تاریخى ـ فرهنگى آرامگاه شیخ شهابالدین اهرى، بازار اهر، مسجد جامع اهر یادگار دوره سلجوقیان و اتابکان آذربایجان، قلعه کلهر، قلعه چوشون، قلعه بابک و دهها اثر تاریخى ـ فرهنگى دیگر که داراى ارزشهاى فرهنگى و تاریخى در سطح جهانى هستند.

برای رفتن به جنگل پلنگ دره باید از جاه فیروزکوه به سمت شیرگاه شهرستان سوادکوه شمالی و سپس از پاسگاه نگهبانی منابعطبیعی به سمت روستای نفار بروید.از روستای نفار با ماشین (حدود ۱۳کیلومتر جاده خاکی) که با خودرو حدود یک ساعتی طول میکشد را طی کنید تا به جنگلهای ابتدای مسیر برسید. در ابتدای جنگل چوپانان دامهایشان را برای چرا میآورند و هرچه جنگل را پیش بروید پوشش گیاهی هم انبوهتر میشود.

همانطور که ابتدای مطلب هم اشاره کردیم در بلیران همه چیز بکر و تا حد امکان دست نخورده است. در ایکوسیستم طبیعی فکتور های محیط خیلی مهم اند. کفش های پیاده روی و یا کفش کوهنوردی، می توانند گزینه های خوبی باشند. هر چه قدر هم که برج ها در گوشه و کنار زمین سبز شوند و سر به فلک بکشند، باز هم این درختان هستند که آغوش شان را بر روی انسان پردغدغه باز می کنند تا لحظاتی سرشار از آرامش را به او هدیه کنند. اینانراکه گرفتند، همه را در گاری نشاندند، و پانصد سواره همراهشان گردانیدند، و از خیابانهای تهران گذرانیده، بلشکرگاه که در بیرون شهر میبود برده، و در آنجا بهمگی چوب زدند، و پس از یکی دو روز، همه را باسترها نشانده، و هر هفت تن را بیک زنجیری بستند، و روانهٔ اردبیل گردانیدند.

در هر صورت این غنای جانوری باعث شده پارک ملی گلستان به عنوان ذخیره گاه زیست کره در میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد. اینها حیواناتی اند که از سایر حیوانات به حیث مواد غذایی استفاده میکنند. تجزیه کننده گان مایکرو ارگانیزمهای وابسته به اجسام مرده حیوانی و نباتی میباشند که اجسام مرده را به اجزای ساده تر آن تبدیل نموده به حیث مواد غذایی مورد استفاده قرار میدهند و نمکیات را از آن آزاد میکنند که این نمکیات مجدداً توسط نباتات مورد استفاده قرار میگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید