بودا کیست وعقایدش چیست و بودیسم کیست؟

این اقدام بزرگترین خردهفروشی آنلاین دنیا میتواند پیامهای زیادی به مردم مخابره کند. آنها میدانند که بولسونارو مانند آنها فکر میکند؛ که ما کار نمیکنیم، که ما لیاقت داشتن زمینهای زیادی را نداریم. در این جاده 46 کیلومتری رستورانها زیادی با غذاهای شمالی خوشمزه انتظارتان را میکشند. قلعه نو مرکز بادغیس می باشد و این ولایت به ۶ ولسوالی تقسیم شده است: مقر، آب کمری، قادس، جوند، بالامرغاب و ۱۱۸۲ روستا که جمعیت آن در سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۸ بالغ بر ۵۱۲،۵۸۲ نفر برآورد شده است.

دلیل این قضیه وزش بادهای شدید به سمت روستا از جهت غرب و جنوب غرب است. از آنجا که درختان یک منبع از انرژی و مواد خام، به طور مداوم برش عبور خود را برای بهبود مناطق جدید باید حداقل ده سال باشد. درزمانهای اولیه بواسطۀ یک نبات دیگردرهند تعویض میشود. راستی توسط اهوارا مزدا و امیشه سپینتاها (آنهای مقدس جاویدان) یکجا با بعضی معبودان کوچک نمایانده میشود. یکی ازاین دیوهای دایوه، اندرا است که دردین ریگویدا یکی از معبودان عمده است.

اکثر خدایان زرتشت نیز در بین معبودان هندو- آریائی یافت میشوند. از میدان هفت تیر یا همان گلیجان خودمان در تنکابن، بسوی جنوب در جاده ای میرویم که باران های لطیف شمال ایران عزیز آنرا شسته و تمیز تر نموده، به جاده ای میرویم که طراوت دارد، شادابی دارد، در هر فصلی و هر روزی و شبی منظره های تماشایی خاص خود دارد. این بار سراغ یکی دیگر از جنگلهای باشکوه ایران در استان گیلان میرویم. جنگل ابر صحنه نمایش یکی از جذابترین پدیدههای ایران است. این بنا سالانه پذیرای هزاران نفر از گردش گران داخلی و خارجی است.

بدینترتیب، ایران سالانه 14هزار هکتار از جنگلها و مراتع خود را تنها در آتشسوزیها از دست داده است. آبشارهای زیارت، رنگو و شصت کلاته، دریاچه توشن، کوه های تل انبار، زبله، جنگل شصت کلا و طبیعت سردانسر از زیباترین جاهای گرگان به شمار میروند که سالانه گردشگران زیادی را به خود جلب میکند. لذا کاملا محتمل است که آنها درسرزمین های بامتداد هندوکش در اواخرهزارۀ سوم ونیمۀ هزارۀ دوم ق م رسیده و بطورنسبتا سریع پیش میروند.

پیش از حمله ی «کلنل تکاچینکف» از تهران نامه ی تأمین برای میزرا نوشتند، ولی میرزا نپذیرفت و پس از درگیری های فراوان عده ای از سران نهضت از جمله دکتر حشمت که پزشک بود و به واسطه ی خدمات پزشکی محبوبیت زیادی در لاهیجان کسب کرده بود و در آن جا یک گروه چند صد نفری به نام «نظام ملی» گرد آورده بود، تسلیم نیروی دولتی در رشت شد. ازاینکه تمام اینها توسط زرتشت وپیروان اوجهت تفریق مذهب او ازهندو- آریائیها قصدا برانگیخته شده اند که درزمان او درفلات زندگی میکردند، طوریکه بورو هند شناس برتانوی پیشنهاد کرده است، یک فرضیۀ جذاب ولی متنازع فیه باقی مانده است.

درواقعیت، هنوزهم باید یکتعداد مردمانی درافغانستان باقی مانده باشند که با یک زبان غیرهندو- اروپائی قبل ازرسیدن مهاجرین جدید صحبت میکردند. گرچه تهران، تمدنی کهن به قدمت هزاران سال دارد اما بیشترین آثار به یادگار مانده در این شهر از دوره قاجار است. چنین یک دنیائی، طوریکه ازپژوهشهای باستان شناسی میدانیم با آسیای میانه تطابق کامل دارد. دراینصورت، این بدین معنی است که درسالیان قبل از2000 ق م مردمان صحبت کننده با یک زبان دراویدی/ایلامی قسمت اعظم فلات ایران را پرنموده باشد. باوجودیکه مذهب زرتشت توحیدی (یکتا پرستی) است، این بدین معنی نیست که خدایان دیگری دردین زرتشت وجود ندارد.

درصورت درست بودن، این بدین معنی است که انکشاف بعدی درفلات ایران بسیارمشابه به آنچه هست که درنیم قاره هند از اوایل هزارۀ اول ق م بدینسو رخ داده است. وجود پوشش گیاهی متراکم در این جنگل باعث شده تا آن را یکی از بهترین جنگل های ایران بشناسند. درایران، زرتشتیان تا امروزاز ایفیدرا استفاده میکنند که درتعداد زیاد زبانهای ایرانی بنام هوم یاد میشود. این تشخیصات شاید هندو- ایرانیهای قدیم را با رخداد خمچه های محتاطانه بسته شدۀ ایفیدرا یافت شده در قبرهای منطقۀ خود مختار اویغور نزدیک اورومچی فعلی ربط میدهد. موجود است که با پرداخت کردن هزینه، می توانید انواع خوراکی ها را تهیه کنید.

از سواحل گرفته تا آبشارها، کوه ها، شهرهای زیبا و جزایر را می توانید در تایلند پیدا کنید. نفوذ ایلامیها بالای فرهنگ و اقتصاد فلات ایران درهزارۀ سوم فوقا بحث گردیده ودرفصل بعدی خواهیم دید که این نفوذ بخوبی تا اوایل هزارۀ دوم ادامه مییابد. همچنان میتوان فرض کرد که اودرشرق یا شمالشرق دنیای ایران زندگی نموده، درمنطقۀ که ایرانیها تسلط داشته و بربنیاد مالداری وبدون تماس با زندگی شهری میزیستند. این تماس ها شاید بواسطۀ یک رابطۀ زبانشناسی برانگیخته شده باشد.

اهورا مزدا جهان را بخاطری آفریده که یک صحنۀ مقابله بخاطرشکست انگرا ماینو باشد. جنگل های حفاظت شده ارسباران منطقه کوچکتری را شامل می شوند که به لحاظ اقلیمی شباهت زیادی به قفقاز دارند ، و با کوهستان های قفقاز به واسطه رود ارس دارای مرز می باشند. اویستا دربرگیرندۀ نامهای محلات زیادی است که درایران شرقی وبخصوص درافغانستان کنونی موقعیت دارد. مشابهت های نزدیک دیگر شامل موقعیت غالب مراسم مذهبی روزانه شرابنوشی وعبادات اند. از دیگر موارد مهمی که باید حتما در انتخاب آن دقت کنید، کفش است. لذا آدم یک انتخاب اخلاقی دارد. این یک نوشابه ساخته شده ازیک نبات یا سمارق بوده است.

بندر کنگ که در بندر لنگه و در جنوب استان هرمزگان واقع است و با بندر عباس فاصلهای 165 کیلومتری دارد یکی دیگر از بهترین مقاصد ماه عسل در ایران است که باز هم کمتر شناخته شده است. نمیتوان انکارکرد، زبان گاتا که بحیث زبان ایران شرقی شناخته میشود، هنوزهم به قسمت قدیمی ادبیات ویدی ریگویدا رابطۀ بسیارنزدیک دارد. بعضی از تازه واردان یا اجداد ایشان شاید با دنیای مسکون فلات ایرانیها برای مدتی درتماس بوده باشند، اما قسمت اعظم هندو- آریائی ها بطورواضح واقعا دورازانکشافات درمرغزارهای جنوب آسیای میانه وافغانستان باقی میمانند. بودا راه درمان این بیماری را درک آن چهار حقیقت میداند: کار حقیقت نخست از چهار حقیقت اصیل تشخیص این بیماری بعنوان بیماری رنج در انسانهاست.

اول آنکه رنج جزء جدایی ناپذیر تمامی مراحل طبیعی زندگی است : تولد ، بیماری ، پیری و مرگ. زایش، بیماری و مرگ همه باعث رنج هستند. عین مسئله را میتوان به بکتریا نسبت داد، این شاید محلی باشد که واعظان یا دیگران مذهب زرتشت را گسترش داشتند یا حد اقل ساحۀ که آنرا بسیار مهم میپنداشتند. شاید عین چیزدرفلات واقع شده و براهوی یگانه گویندگان دراویدی باشند که بشکل پنهان در وادیهای منزوی و عقیم بلوچستان شرقی باقی میمانند.

جنگل آمازون، یکی از مخوفترین مکانهای دنیاست که راز و رمز زیادی را در دل خود پنهان کرده است. دراین ساحه قدیمی درناحیه خواجه سیاه پوش، بقایای یک منارخشت پخته سده 12 وجود دارد که دربالای یک مسکونه عظیم قرون وسطائی بمساحت یک کیلومترمربع ایستاده بوده وعین پلان زمینی مثل قطب منار در دهلی جدید را نشان میدهند. بدی توسط انگرا ماینو و یک میزبان دیوهای کوچک (دایوه ها) ارائه میگردد. یک پدیدۀ بسیاردلچسپ این حقیقت است که دیو(اهریمن) های پشتیبان انگرا ماینو که در اویستا بنام دایوه نامیده شده، درادبیات هندو- آریائی ها واژۀ عادی برای خدایان (دیوه) است.

درقسمت های آخیراویستا، دایوه ها و فعالیت آنها با استعمال فعل ها واسم ها برجسته شده اند که بطورآشکار زیان آوراست. وی با بیان اینکه وقتی صحبت از صنعت مازندران میشود نمیتوان نام صنعت چوب و کاغذ را کنار بگذاریم، گفت: روزهای نخستی که آمدیم دیدیم اوضاع صنایع چوب و کاغذ خیلی نامناسب است و حای بحث واگذاری این واحد تولیدی مطرح بود. این امر به آن دلیل است که آموزگاران پایه ششم ابتدایی بتوانند به بهترین شکل دروسی مثل علوم را تدریس نمایند. این یعنی انسانهاي آغاز که تصور میشود تنها ابزارهای بسیار ابتدایی داشته اند این سنگهاي کروی کامل را ساخته اند.

دیدگاهتان را بنویسید