بهترین زمان بازدید + مسیر دسترسی و عکس

در خارج از کشور نیز Gao و همکاران (2014) از انواع شاخصهای تنوع زیستی و ساختاری بهمنظور بررسی نقش ساختار توده بهعنوان شاخصی از تنوع در جنگلهای کشور سوئد استفاده و مدلهای ساختاری متفاوتی را برای تصمیمگیریهای مدیریتی پیشنهاد کردهاند؛ همچنین Barbeito و همکاران (2010) از انواع شاخصهای ساختاری در تودههای کاج جنگلی (Pinus sylvestris) در ارتفاعهای مختلف اسپانیا استفاده و تودههای دارای بیشترین تنوع ساختاری را در ارتفاعات بالا و در مرز اختلاط درختان با درختچهها و کمترین میزان تنوع ساختاری را در ارتفاعات پایین و در اختلاط با درختان بلوط پیرنه شناسایی و معرفی کردهاند.

منطقه جنگلی ناهارخوران یکی از دیدنیترین جاذبههای طبیعی استان گلستان است که حیف است به آنجا سری نزنید. میرزا، که مخالف ورود قوای خارجی به ایران بود، برای اطلاع از آرای آنان عازم لنکران شد ولی زمانی به آنجا رسید که ارتش سرخ منطقه را ترک کرده بود و وی بدون اخذ نتیجه به گیلان بازگشت. ساکنان دشت مغان و اطراف مشکینشهر و تقریباً همهٔ افراد بومی منطقه هنوز هم این لفظ را به کار میبرند.

این جزیره دارای افعیهای سرنیزهای طلایی است که ساکنان آنجا با زهر آنها سازگار شدهاند تا نیازهای جزیره برآورده شود. اما سگی دارد که زیر تخت او میخوابد، به آنجا داخل شدن ممکن نیست. ما «بارشنکوف» نیستیم. تو «ذخربورینوف» و رفیق تو «آندری دیاکوف» نیست… زوروف به ما گفت بعد از این کارهای سابق را نمیتوان کرد، پلیسیا را بیدخل کردند. هرچه داشتیم ضبط کردند. کارهای اورا کشف کردند به سیبیر فرستادند. مرا به عقل خود نگذاشتی تا اینکه مارا گرفتند به ساخالین فرستادند.

بعد از رسیدن به روستا، حدود هشت کیلومتر تا جنگل راه دارید. شکارگاه خوبی است. بعد از ناهار تفنگها را برداشتیم رفتیم میان بیشه، بسیار گشتیم. معلوم شد از میان درهٔ پیش رو قافلهٔ زوار است، به عتبات میرود؛ اجساد اموات را حمل مینماید. میکنند. ترحماً به شما میگویم که همین گوشه برای شما خوب است، کسب کنید. قدم اول در این راه بسیار مهم است، چون آموزشهایی که در دوره تور لیدری، دوره مدیریت فنی بند الف، دوره مدیر فنی بند ب، دوره مجازی گردشگری، دوره تورلیدری بین المللی، دوره راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی، دوره تورلیدری سازمان میراث فرهنگی، دوره طبیعت گردی و دیگر دورهها میگذرانید شما را آماده میکنند تا وارد محیط کاری شوید که بسیار هیجان انگیز است.

تا زود است شما از اینجا بیرون بروید، جای دیگر سکنی بگیرید، و دزدی نکنید مبادا بگیرند و از کارهای سابق شما مطلع باشند. گفت راست است. من، همین آندری، و یک نفر دیگر عبداله نام تاتار در شهر… روز دیگر یک نفر «بارشنکوف» آمد منزل ما. چکمهها تمام شد. به ذکریا گفتم اینها را همراه ما بیارید منزل مزد شمارا میدهم. در این بین میرزامحمود برگشت، آمدیم منزل. با میرزامحمود وداع نمودیم روانه شدیم. ساختمان تاریخی تومانیانس در دو طبقه معظم و با بخش هایی مانند ایوان سراسری، شش برج، مانند قلعه های قدیمی فرانسه و به سبک عمارت های قرن نوزدهم اروپا و روسیه بر بالای یک تپه سنگی ساخته شده است.

طی مذاکرات، طرفین در این موارد به توافق رسیدند (موافقت نامه نه مادّهای): عدم اجرای اصول کمونیسم از حیث مصادره و ضبط اموال و الغای مالکیت و منع تبلیغات ، تأسیس جمهوری انقلابی موقت پس از ورود به تهران و تأسیس مجلس مبعوثان (هر نوع حکومتی که نمایندگان ملت بپذیرند)، مداخله نکردن روسها در این حکومت، وارد نشدن قشون روسیه (افزون بر قوای موجود) بدون اجازه حکومت، تأمین مخارج قشون به وسیله جمهوری ایران، فروش مهمات و اسلحه به جمهوری، تحویل کالاهای ضبط شده تجار ایرانی در بادکوبه، و واگذار کردن کلیه مؤسساتت جاری روسیه در ایران به حکومت جمهوری.

سفارت روس فهمید که ما تبعهٔ روس هستیم، تعاقب نمود، خواست مارا بگیرد بفرستد به روسیه. ناهار میخوریم مینشینیم تا سردار بیاید که شما را به این جسارت و بیادبی تنبیه نماید. مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در رابطه با محور اسفراین به بجنورد نیز، افزود: ۱۰ کیلومتر از این محور در حال ساخت است و تا پایان سال به اتمام میرسد. اغلب اوایل صبح هوا صاف است و با گرم شدن هوا در روز، مقدار ابرها بیش تر می شود تا این که در ظهر، بارندگی شدیدی آغاز می شود و گاهی تا عصر ادامه می یابد.

گفتم باباجان تا چادر و بار سردار برسد نیم ساعت طول میکشد، هروقت رسید ما جای خودرا تخلیه میکنیم. گفتم از ما به شما هیچ صدمه نمیرسد، اما سرگذشت خود را تمام حکایت بکن. با فرانسه به مصطفی گفتم اگر به سفره دست درازی کرد از حلقش بگیر بفشار نیم جان ولش کن. غلام خم شد سفره را بچیند مصطفی برجست همان طور نیم خمیده از گلویش گرفت چنان فشرد که مثل مرغ بسمل دست و پا میزد.

پس من به شما بگویم که زوروف را در سر شدهٔ مروارید مادام توره گرفتند. هروقت حاضر شد به من خبر بدهید. دزدی کوچک و خورده مکن، دو نفر رفیق رشید برای خود پیدا کن، حاضر شو. در راه شب به سالدات قراول ما دو منات دادیم گریختیم. دیروز به میرکریم و سید عظیم دو تومان پول دادهاند، نوکر باب به سادات پول میدهد؟ من میروم به بهانهٔ اتهام داشتن پول قلب یا مکاتبات ممنوعهٔ خانهٔ متمولین را میکاوم، جای پول و جواهرات و راه دخول و خروج اتاقها را ترسیم میکنم به شما نشان میدهم. آمد، نزد خود نشاندیم، به زبان فصیح روسی پرسیدم راست بگو که چرا از چشمهای من میترسیدی؟

من به بهانه اینکه با فرنگستان مکاتبه دارد و بر ضد حکومت مخابره میکند، رفتم جای جواهرات اورا دیدم. بادغیس از ولایات دور افتاده افغانستان است که از لحاظ بازسازی شاهد کمترین توجه از سوی حکومت مرکزی بود. تحت حکومت کمونیستی در اواخر دهه ۱۹۷۰، شکاف قومی زمانی بیشتر آشکار شد که بسیاری از تاجیک های تحصیل کرده و شهری در کنار کمونیست ها قرار گرفتند و دسترسی بیشتری به آموزش عالی و مناصب دولتی به آنها اعطا شد. منطقه آینالو که پر از مراتع و جنگلهای سرسبز است امکانات گردشگری مانند کانکسهای اقامتی رایگان در اختیار مسافران قرار میدهد، که میتوانید درون آنها کمی از خستگی سفر را از تن خود خارج کنید.

اما باید توجه داشت که این منطقه بهدلیل شکنندگی و چشماندازهای بکر در سال ۱۳۵۰ و ۱۳۵۲ بهعنوان منطقه ممنوعه و سپس منطقه حفاظتشده، تحت حفاظت و نظارت اعلام شد. اما بهترین زمان بازدید از منطقه نیمه اول سال تا اواخر مهرماه میباشد. گاهی میگذشت. پلیس مستر عوض شد، یک نفر ارمنی «زوروف» نام که چند تا دخترهای خوشگل داشت تعیین گردید. عبداله گاهی دزدی میکرد، میگرفتند. روزی عبداله را خواسته خلوت به او میگوید که در میان سیاههٔ دزدان اسم تو نیز ثبت است. عبداله آمد، مارا دعوت کرد.

میرزا به دعوت فرمانده ارتش سرخ شوروی وارد انزلی شد. در ماه ژوئن توافقنامهای از سوی اروپا و کشورهای عضو مرکوسور -بلوک تجاری آمریکای جنوبی- امضا شد که شامل مفادی از جمله حفاظت از جنگلهای استوایی است. در میان آنها ، یکی وجود دارد که بیش از بقیه برجسته است: شاه کرکس (پدر Sarcoramphus) این حیوان به دلیل لکه های رنگی و برآمدگی هایی که صورت آن را خراب می کند ، حیوان خاصی نیست. طبیعت بکر آمازون تنها بزرگترین رودخانه جهان نیست بلکه خانه حیات وحش و طبیعت دست نخورده دنیاست. با این وجود این نشان دهنده میزان اهمیت جنگل بارانی آمازون در تمام قسمت های جهان می باشد که هر یک از ما را به نحوی متفاوت و گوناگون به خود عاشق نموده است.

قرن نوزدهم تعیین کننده برای جنگل شناسی بوده است زیرا در اواخر این قرن در جنوب آلمان کارل گایر استاد جنگل شناسی دانشگاه مونیخ تحول جدیدی در جنگل شناسی به وجود آورد. نیمی از جمعیت این قبایل طی سالیان متمادی بر اثر بیماری، گرسنگی و جنگ جان خود را از دست دادهاند. بقعهی شیخ شهاب الدین اهری، بازار اهر، قصر آیینه لو، کلیسای آینالو، قلعه آوارسین، کلیسای وینق و کلیسای ناپشته هم از جاهای دیگری هستند که در ناحیهی ارسباران و شهرهای اهر، مشکینشهر و روستاهای دور و بر قرار گرفتند. این ولسوالی بطور زیبای درامتداد یک دریای که از وسط کوهای عبور مینماید قرار گرفتهاست.

جالب است بدانید که یکی از زیباترین جنگل های ایران در جنوب کشورمان قرار دارد. جیک یک معشوقه به نام میا دارد که برای پیدا کردنش پا به جنگل گذاشته و سفر خودش را شروع میکند. حیوانات وحش چون پلنگها، پشکهای کوهی و دشتی، پلنگ برفی در صفحات هندوکش شمال شرقی ومرکزی وجود دارد. چه گزینههایی برای اقامت در جنگل ابر شاهرود وجود دارد؟ آبشار شُرشُر: جنگل ابر پر از آبشارهای کوچک و بزرگ است که هریک از آنها ویژگیهای خاص خود را داشته و بخشی از زیباییهای طبیعت را به نمایش میگذارند. در راه نیز که میخواستیم بگریزیم اگر به حرف تو گوش میدادم حالا در معادن ذغال پوست ما پوسیده بود.

زوروف روزی ما را صدا کرد، خلوت نمود. میدیدم چه جای خوب و گوشهٔ خلوت برای خودشان انتخاب کردهاند! برای چه عملی؟.. کدام جواز را بنده گرفتم کدام ملک را دارم کدام پول را در بانکهای خارجه دارم کدام تمکن را دارم کدام تقاضا را در چند سالی که بنده همه کاره نهضت بودهام کردهام (خطاب به آقایان وزرایی که درجلسه بودند) کدام خواهش را از شماکردهام آیا اطاق شما آمدهام؟ حتی می­توان درخت­ها را با استفاده از آستانه­های تصادفی برای هر ویژگی، به جای جستوجوی بهترین آستانه­های ممکن، تصادفی­تر کرد.

0 دیدگاه دربارهٔ «بهترین زمان بازدید + مسیر دسترسی و عکس;

دیدگاهتان را بنویسید